HỢP TÁC CÙNG SIS BẠN NHẬN ĐƯỢC

CÁCH THỨC ÁP DỤNG
CÁCH THỨC ÁP DỤNG

Cơ chế

Phiên bản Giới thiệu khách hàng có nhu cầu cho SIS Ký HĐKT (II) Ký, triển khai cài đặt, đào tạo, nghiệm thu (SIS cấp BQ & Bảo hành) (III)
Phần mềm bản chuẩn 15% 25% 35%
Phần mềm bản chỉnh sửa Từ 5% đến 15% (Tùy thuộc tính phức tạp của dự án) Không áp dụng Không áp dụng

Các cá nhân không phải là Cộng tác viên (không đăng ký làm Cộng tác viên), được hưởng tiền hoa hồng từ 5% ÷ 10% và chỉ áp dụng đến mức Giới thiệu khách hàng có nhu cầu cho S.I.S.

Giá trị Net HĐKT = Giá trị HĐKT ký với khách hàng - Giảm trừ khác (nếu có)

HỢP TÁC WIN - WIN - WIN

Khách hàng tiêu biểu

Đăng ký cộng tác viên


Lên đầu trang
0912.210.210